Program: Specjaliści ds. Innowacji w Brandenburgii, dofinansowanie asystentki działu innowacji.

Środki dofinansowania zostały przyznane na okres od 03/08/2015 do 02/08/2016, co umożliwiło powstanie nowego miejsca pracy z umową o stałe zatrudnienie.

Asystentka Innowacji, jako pracownik zarządu, pomaga w sterowaniu istniejących już struktur. Oprócz modernizacji strony internetowej i sprzętu biurowego jej celem jest wprowadzenie nowego systemu komputerowego umożliwiającego innowacyjne rozwiązania.

ADT-Handel und Service GmbH Peitz działa transgranicznie.

Rozpoczeliśmy tłumaczenie strony internetowej na język polski, czym między innymi umożliwiamy współpracę z praktykantami i stażystami z naszego sąsiedniego kraju. 

Ponadto, do zadań Asystentkii Innowacji należy praca w dziedzinie zdrowia i budowania zespołu. Regularnie są przeprowadzane akcje mające na celu wzmocnienie zespołu, a w rozmowach z pracownikami omawiane mocne i słabe strony.

Dla pracowniczki z problemami zdrowotnymi w związku z bólem pleców zostało zakupione biurko z regulacją wysokości.

Kierowcy ciężarówek również otrzymali środki przeznaczone na ochronę zdrowia.

Wyznaczone cele zostały prawie całkowicie osiągnięte w danym okresie.

Przestawienie systemu komputerowego jest prawie już zakończone, a tłumaczenie strony na język Czeski już w przygotowaniu

Dodatkowo otrzymaliśmy przyznanie dotacji na dofinansowanie edukacyjne

Pozycja: Rachunkowość z certyfikatem izby handlowej (IHK)